Vizyon ve Misyonumuz

VİSYONUMUZ

Yerli üretim ekonomisi, küçülmüş yerli üretim yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, Yerli üreticinin yönetiminde bu ülkeye bu şehre yakışır yerli üretici iş adamları..
 
MİSYONUMUZ

Yerli üreticiliği özendirmek, yaratıcılığımızı geliştirmek için yeni bir eğitim sisteminin kurulmasını sağlamak, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizde yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak ve toplam kalite anlayışının DEYÜD’ de egemen olmasını sağlamak, evrensel etik değerlere bağlı kalarak, aynı zamanda ulusal değerlerimizi yaşatmak, çağdaş, çoğulcu ve demokratik yapının kurulması ve korunmasında özenli davranarak, yerel ve merkezi yönetimde etkin olarak Yerli üretimi canlandırmak.
 
 

HAKKIMIZDA  Kategorisindeki Diğer Başlıklar